Korzystając z komunikacji miejskiej warto zorientować się, czy przypadkiem my, ktoś z naszych bliskich, czy osób z którymi podróżujemy nie jest objęty ulgą. Należy jednak wspomnieć, że każde miasto ma inne ceny biletów, zatem choć bilet ulgowy jest cenowo równy połowie wartości normalnego biletu, to jego ceny różnią się w poszczególnych miastach. Co więcej – wyróżniono ulgi ustawowe, które są jednakowe dla każdego miasta w Polsce oraz ulgi, których wysokość zależy od decyzji samorządu.

Darmowe podróżowanie komunikacją miejską

Zacznijmy zatem od osób, które ustawowo, czyli bezwzględnie we wszystkich województwach i miastach uprawnione są do przejazdu za darmo. Otóż do grupy tej należą posłowie i senatorowie RP. Ponadto zaliczono tu również inwalidów wojennych i wojskowych – ale jedynie z I grupą inwalidztwa oraz ich opiekunów. Uprawnieni do przejazdu za darmo są również cywilne niewidome ofiary działań wojennych oraz dzieci uczęszczające do szkół specjalnych i ich opiekunowie podczas przejazdu z miejsca zamieszkania do szkoły.

Warto jednak wiedzieć, że często samorządy honorują prawem do darmowych przejazdów komunikacją miejską także inne osoby. Wymienić wśród nich można przede wszystkim osoby po 70 roku życia oraz dzieci do 4 roku życia. Ponadto zazwyczaj prawo to nadawane jest wszystkim niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży wraz z ich opiekunami w drodze do/z szkoły czy przedszkola oraz osobom niewidomym. Za darmo jeździć mogą także policjanci i strażnicy miejscy podczas wykonywania czynności służbowych.

Ulga 50% w komunikacji miejskiej

Kto zaś jest uprawniony do ulgi 50%? Ustawowo są to oczywiście studenci, jednak tu warto wiedzieć, że część samorządów wprowadza przepis, że ulga obowiązuje jedynie do 26 roku życia. Połowę normalnego biletu mogą również kupić kombatanci lub osoby zajmujące się działalnością równorzędną z działalnością kombatancką. Warto wiedzieć, że do tej grupy zalicza się także czasem osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Ponadto prawo do połowicznego biletu mają słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych.

A ulgi zależne od decyzji samorządu? Właśnie taką ulgą jest ulga 50% dla dzieci od 4 do 7 roku życia, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, emerytów po 60 roku życia, rencistów, doktorantów i bezrobotnych. Warto wiedzieć, że choć zdecydowana większość samorządów ma te ulgi, to jednak nie są one chronione żadną ustawą. Ulga 50 % czasem także przyznawana jest doktorantom oraz uczniom i studentom szkół zagranicznych.

Najtańsze i najdroższe miasta w Polsce pod względem komunikacji miejskiej

Powstaje zatem pytanie – gdzie jest najtaniej poruszać się komunikacją miejską a gdzie najdrożej? Odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta, ponieważ zależy czy porównamy koszt biletu jednorazowego, miesięcznego i dodatkowo – dla kogo.

Generalnie jednak na pierwszym miejscu znajduje się Warszawa – ma ona najdroższe bilety. A najtańsze … Opole! Tanio jest także w Gdańsku i w Zakopanem.